Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Al. Wilanowska 309A
02-665 Warszawa

tel. 22 622 16 72
e-mail: info@wioskisos.org
https://wioskisos.org

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000 056 901

SOS Wioski Dziecięce:
dom pełen miłości dla każdego dziecka

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce od ponad 30 lat opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi. Jesteśmy częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 135 krajach na całym świecie. Nasze dzieci wychowują się w rodzinach SOS w Wioskach Dziecięcych. To właśnie tutaj odnajdują prawdziwy dom. Pomagamy także dzieciom zagrożonym utratą opieki rodzicielskiej oraz tym z najuboższych rodzin, prowadząc świetlice wsparcia dziennego. Dowiedz się więcej na www.dziecisos.org

 

W Polsce żyje ponad 74 tysiące dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. To dzieci osierocone i opuszczone, które często nie wiedzą, jak to jest mieć kochających rodziców, czym jest domowe ciepło i bezpieczeństwo.

Pobierz program i pomóż!

Prosimy, pomóż nam otoczyć je opieką w SOS Wioskach Dziecięcych i podarować im prawdziwy dom. Pobierz bezpłatny program PIT i przekaż 1% podatku, dzięki któremu zapewnimy dzieciom opiekę oraz sfinansujemy specjalne potrzeby medyczne i edukacyjne.

 

Dziękujemy za Twój 1%!

Jak pomagamy?

Pod opieką Stowarzyszenia znajduje się obecnie blisko 1400 dzieci.

4 SOS Wioski Dziecięce są domem dla 431 dzieci

 W jednym domu SOS wychowuje się 5-9 dzieci. Często są to liczne biologiczne rodzeństwa.

 W 14 świetlicach SOS pomagamy ponad 963 dzieciom.

Prowadzimy także projekty opieki krótkoterminowej, czyli Domy Czasowego Pobytu, które są bezpieczną przystanią dla dzieci oczekujących na decyzję sądu rodzinnego o ich ostatecznym miejscu pobytu.

Ze wszystkich sił staramy się także zapobiegać rozpadowi rodziny, dlatego rodziny pogrążone w kryzysie mogą liczyć na naszą pomoc. Szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie dzieci do samodzielnego życia. Wierzymy, że szkolne sukcesy są drugim, zaraz po bezpiecznym domu, warunkiem powodzenia w dorosłym życiu. Promujemy i chronimy również prawa dzieci z opieki zastępczej albo są zagrożone utratą rodziny.

To wszystko możemy robić między innymi dzięki Tobie. Dziękujemy!

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Al. Wilanowska 309A
02-665 Warszawa

tel. 22 622 16 72
e-mail: info@wioskisos.org
https://wioskisos.org

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000 056 901