Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Al. Wilanowska 309A
02-665 Warszawa

tel. 22 622 16 72
e-mail: info@wioskisos.org
https://wioskisos.org

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000 056 901

O SOS Wioskach Dziecięcych

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to organizacja dobroczynna, która opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi oraz działa na rzecz umacniania rodzin zagrożonych rozpadem. Pod opieką Stowarzyszenia znajduje się obecnie ponad 1400dzieci. Jesteśmy częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 135 krajach na całym świecie. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie, Stowarzyszenie z powodzeniem realizuje swoją misję w Polsce już od ponad 30 lat. Dowiedz się więcej na dziecisos.org

 

 

W Polsce są tysiące dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. W SOS Wioskach Dziecięcych mogą znaleźć nowy dom i zastępczą rodzinę SOS. Pomóż i przekaż 1% podatku.

 

Twój 1% przekażemy na zapewnienie dzieciom opieki oraz sfinansowanie specjalnych potrzeb medycznych i edukacyjnych.

Nasza Misja

Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz zagrożonym jej utratą. W Rodzinach SOS opuszczone dzieci odnajdują na nowo miłość, szacunek i bezpieczeństwo. W naszej pracy kładziemy duży nacisk na proces usamodzielniania podopiecznych.Prowadzimy także Rodzinne Domy Czasowego Pobytu przeznaczone dla dzieci, które w trybie interwencyjnym musiały opuścić środowisko rodzinne i oczekują na decyzję sądu rodzinnego o ich dalszym losie. W ramach działań profilaktycznych wspieramy rodziny, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, grożącej umieszczeniem dzieci w opiece zastępczej. Dzieci z takich rodzin uczęszczają do naszych świetlic wsparcia dziennego, a rodziny objęte są opieką pracowników socjalnych.

Nasze lokalizacje

Stowarzyszenie prowadzi 4 SOS Wioski Dziecięce w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie, Dom Młodzieży w Lublinie, 3 Wspólnoty Mieszkaniowe w Kraśniku, Siedlcach i Koszalinie oraz 3 Rodzinne Domy Czasowego Pobytu: dwa w Biłgoraju i „Sindbad” w Ustroniu. W ramach Programów Umacniania Rodziny uruchomiliśmy świetlice wsparcia dziennego w Lublinie oraz gminach Karlino, Biłgoraj, Skórzec i Domanice.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Al. Wilanowska 309A
02-665 Warszawa

tel. 22 622 16 72
e-mail: info@wioskisos.org
https://wioskisos.org

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000 056 901