Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"

Wróć do listy organizacji

icoDane organizacji

icoKRS:0000114345
icoNIP:952-193-19-12
icoRegon:00702567000998

icoNasz adres

 icoHafciarska 80/86
      04-725 Warszawa
      Woj. mazowieckie

icoSzybki kontakt

ico22 812 10 18
ico22 615 33 50
ico   http://www.helenow.pl
Pokaż więcej   arrow
icowojteks@helenow.pl
Pokaż mniej   arrow

icoO naszej organizacji

CENTRUM REHABILITACJI, EDUKACJI I OPIEKI TPD HELENóW jest oddziałem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny. Jesteśmy największą placówką na Mazowszu zapewniająca kompleksowe wsparcie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.

Nasi podopieczni to dzieci i młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej. Najczęściej to osoby z różnymi postaciami mózgowego porażenia dziecięcego, z zaburzeniami genetycznymi, z zaburzeniami mięśniowymi, z zaburzeniami w komunikacji werbalnej oraz innymi dysfunkcjami o podłożu neurologicznym.W ostatnim czasie odnotowujemy podopiecznych z przypadłościami z zakresu szerokiego spektrum autyzmu.

Nasza nazwa sama mówi za siebie i podkreśla unikatowość wsparcia, jakie możemy świadczymy. Całość zajmuje ok. 16 ha terenu, a dużą część tego stanowi park leśny. Znajdujemy się w „zagłębiu medycznym”, w Warszawie - Międzylesiu, leżąc naprzeciwko Centrum Zdrowia Dziecka, nieco głębiej od Alei Dzieci Polskich, w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w sąsiedztwie licznych szpitali, m.in. Kliniki Kardiologii czy Szpitala Kolejowego.

Pełna struktura naszych placówek pozwala świadczyć nam:

REHABILITACJĘ – NRZOZ (wielospecjalistyczna opieka i indywidualny program terapii, fizykoterapia wraz z hydroterapią na basenie, integracja sensoryczna, terapia psychopedagogiczna, arteterapia, hipoterapia oraz Pracownia Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju). Budynek NRZOZ-u został zmodernizowany i rozbudowany o 120 m salę rehabilitacyjną z początkiem 2016 r.;

EDUKACJĘ – Zespół Szkół Specjalnych nr 95 (szkoła podstawowa oraz gimnazjum), Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Przysposabiająca do Pracy funkcjonujące w nowym budynku od 10.2014 r.

oraz OPIEKĘ – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (placówka z internatem oraz z własną kuchnią i stołówką), Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna, Klub Absolwenta będący ośrodkiem wsparcia oraz Przedszkole Specjalne.

NASZA NOWA OFERTA:

- http://helenow.pl/spdp/ - Szkoła Przysposabiająca do Pracy

- http://helenow.pl/przedszkole_spec/index.html - Przedszkole Specjalne

icoDowiedz się więcej o misji

W roku 2017 będziemy obchodzili 95 – lecie istnienia „Helenowa”, a dwa lata później 100 - lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od początku naszej działalności, kiedy naszymi podopiecznymi były sieroty po poległych w obu wojnach żołnierzach, aż po dni dzisiejsze, kiedy pomoc koncentrujemy na młodzieży i dzieciach niepełnosprawnych, niezmiennie przyświecającą ideą i misją „Helenowa” jest SAMODZIELNOŚĆ.

icoNasza historia

Narodziny Helenowa

W roku 1922 państwo Dłuscy, dr Bronisława Dłuska, z domu Skłodowska i jej mąż dr Kazimierz Dłuski przekazali rozległą działkę w Aninie (dziś osiedle Międzylesie) Robotniczemu Wydziałowi Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim w celu otwarcia domu dla dzieci. Miał on mieć charakter świecki i nosić imię ich przedwcześnie zmarłej córki Heleny..
Od powstania domu, w Helenowie odbywały się kolonie letnie, powstała biblioteka prowadzona przez Teresę Perlową, a w 1932 roku helenowskie dzieci odwiedziła Maria Curie - Skłodowska.


Czas wojenny

W trakcie wojny dom dawał opiekę i schronienie dzieciom, które utraciły rodziców na skutek działań wojennych.
Na początku sierpnia 1944 r. rozpoczęło się wyzwalania Międzylesia, dzieci zostały przewiezione do Modlina lub udały się w kierunku Rembertowa. Helenów uległ całkowitemu zniszczeniu.


Lata 60 – te. Odrodzenie w nowych murach.

Pod koniec lat 50-tych członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powzięli decyzję i podjęli działania odbudowania domu, a już latem 1960 roku przybyły dwa pierwsze turnusy dzieci.

W 1963 r. w trakcie budowy Ośrodka, na potrzeby dzieci został zaadaptowany pawilon zw. angielskim, w którym powstała szkoła z internatem dla około 50 wychowanków. Sam pawilon ma niezwykle interesująca historię. Został podarowany przez Lady Margaret Sue Ryder, przechodził burzliwe dzieje transportowany pomiędzy Afryką, Wielką Brytanią, aby ostatecznie trafić do Polski. Dzięki naszym zeszłorocznym staraniom we wrześniu br. inaugurujemy w nim modelowe Przedszkole Specjalne im Sue Ryder. Więcej nt. historii pawilonu i przedszkola specjalnego poniżej:

http://helenow.pl/ps/historia_pawilonu.pdf
http://helenow.pl/przedszkole_spec/index.html

25 listopada 1967 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego TPD "Helenów". W skład kompleksu wchodziły: szkoła, internat na 130 dzieci oraz zabudowania gospodarcze i socjalne. Adresatami były dzieci z terenu Warszawy, których trudne warunki środowiskowe wymagały zastosowania terapii opiekuńczo - wychowawczej.

Lata 70 –te i 80 – te. Kształcenie kadr, nowatorska praca, nowa baza edukacyjna.

W 1973 r. na terenie Helenowa powstało 2-letnie, pomaturalne, zaoczne Studium Społeczno - Pedagogiczne TPD. Tematyka zajęć to pedagogika opiekuńcza oraz animacja i organizacja działalności społecznej.

Pod koniec lat 70 –tych Ośrodek odegrał pionierską rolę. Wypracowano koncepcję i metodykę pracy z dzieckiem mającym specyficzne trudności w nauce pisania i czytania - dzieckiem dyslektycznym.

W 1983 r. powstał Dział Wieloprofilowego Usprawniania dla Dzieci Niesprawnych Ruchowo. Specjaliści pod wodzą dra Jerzego Serejskiego podęli pierwszą w Polsce próbę kompleksowej pracy z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Helenów jest pierwszym w Polsce Ośrodkiem integracyjnym. Dzieci niepełnosprawne i ich sprawni rówieśnicy wspólnie spędzają czas. Biorą czynny udział w pracach samorządu, razem organizują imprezy kulturalne i aktywnie w nich uczestniczą.

W 1984 r. Minister Oświaty nadaje placówce Medal Edukacji Narodowej.

W 1989 r. oddana została nowo wybudowana Szkoła Podstawowa mająca charakter szkoły integracyjnej. Od 1999 roku w szkole mieści się także gimnazjum.


Lata 90–te do 2002 r. Dalszy rozwój dla rehabilitacji.

W 1995 r. Oddano do użytku pawilonu hydroterapeutyczny z basenem i gabinetami fizykoterapeutycznymi. Wybudowany z inicjatywy Społecznego Komitetu Rozbudowy Helenowa pod przewodnictwem Stanisława Szwalbe.

Lata 2000-2002 to okres poważnych remontów i przebudów: internat, stołówka, kotłownia oraz otwarcie drugiej sali rehabilitacyjnej w celu prowadzenia Terapii Integracji Sensorycznej.


Od 2003 r. - era Centrum TPD Helenów. Kompleksowość dla samodzielności.

W 2003 r. konstytuuje się obecna forma prawna placówki - Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów - jako zespół wszystkich jednostek działających na terenie Helenowa.

Pod koniec 2003 r. powstaje Klub Absolwenta, obecnie pełniący rolę ośrodka wsparcia oraz następuje uroczyste oddanie nowo wyremontowanych pomieszczeń na potrzeby Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego TPD Helenów.

W 2004 odbywają się pierwsze zajęcia w pracowni terapii przez sztukę, zawiązuje się współpraca z Centrum Wolontariatu oraz oddany zostaje placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.

W 2008 roku powstaje Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna TPD, jako jednostka organizacyjna wchodząca w skład Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów

Lata 2011-2012 to rewitalizacja tzw. pawilonu angielskiego, w którym swą siedzibę znalazło nowoczesne Przedszkole Specjalne.

Lata 2013-2014 to modernizacja i rozbudowa budynku dotychczasowego Kolegium na potrzeby LO, Szkoły Przysposobiającej do Pracy oraz sali sportowo-widowiskowej.

Lata 2015-2016 to rozbudowa i modernizacja NRZOZ-u obejmująca m.in. dobudowanie sali rehabilitacyjnej o powierzchni 120 m kw.

icoNa co będą przeznaczone środki

Mamy trzy podstawowe cele, które dzięki środkom z Państwa wpłat możemy, a nawet musimy realizować, aby móc przetrwać jako placówka od lat wyznaczająca kierunek w praktyce praccy z dziećmi z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością i z tzw. sprzężeniami, tj. mówiąc najprościej niepełnosprawność fizyczna wraz z niepełnosprawnością umysłową.

Te cele to:

1. REHABILITACJA dzieci i młodzieży, ponieważ gros naszych wpłat to wpłaty imienne, tak więc ich wydatkowanie nie pozostawia żadnych wątpliwości.

2. TROSKA O INFRASTRUKTURĘ - największym bólem głowy dla kierownictwa Helenowa jest nie zapewnienie specjalistów od edukacji, rehabilitacji czy opieki, ale utrzymywanie i ciągłe sprostywanie wyzwaniom i standardom nowych czasów przez naszą bazę lokalową. My musimy mając zastrzyk pieniężny z !. procenta mieć środki np. na wkład własny do projektów infrastrukturalnych, których jest jak na lekarstwo, czy prędzej na naglące remonty, typu przeciekający dach czy wymagający interwencji parkan lub rampa podjazdowa. W tak dużym ośrodku jak nasz, ciągle trwa walka z czasem o utrzymanie infrastruktury, bez której nie byłoby HELENOWA.

3. KOMPLEKSOWOŚĆ i INNOWACYJNOŚĆ Helenowa - możliwość wchodzenia w nowe przedsięwzięcia np. (reguła wkładu własnego), które pozwolą bardziej skutecznie rehabilitować w myśl ustawy zarówno społecznie, jak i mamy nadzieję zawodowo, naszych podopiecznych. Jednym z takich przedsięwzięć jest stworzenie od podstaw modelowego przedszkola specjalnego, które kierunkujące najmłodszych od początku na samodzielność może okazać się kluczowe dla ich rozwoju. Innowacyjność to również coraz to nowe formy terapii czy sposoby aktywizowania społecznego naszych absolwentów.

icoIlość środków z wpłat 1% podatku w latach ubiegłych
    i na co zostały przeznaczone

W ostatnich latach 2013-2014 uzysklwaliśmy średnio rokrocznie poniżej 300 tys. zł.

Środki zostały wydane na rehabilitację naszych podopiecznych, działania ośrodka wsparcia w ramach Klubu Absolwenta oraz na fundusz rozwojowo-remontowy Centrum.

icoProwadzone działania

1. W zakresie REHABILITACJI:

N.R.Z.O.Z. – Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej specjalizuje się od wielu lat w rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

Rehabilitacja wieloprofilowa prowadzona jest przez współpracujący ze sobą zespół fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, arteterapeutów oraz muzykoterapeutów.
Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o kompleksową diagnozę i indywidualny program terapii z wykorzystaniem metod:

- NDT- Bobath;
- PNF;
- Mc Kenzie;
- Thera Band;
- Kinezjotaping;
- Neuromobilizacje.

Zakład dysponuje również zapleczem fizykoterapeutycznym:
- pole magnetyczne
- elektroterapia
- hydroterapia
- lampa Bioptron
- basen

Na terenie N.R.Z.O.Z.-u prowadzona jest również terapia:
- integracji sensorycznej- czyli przetwarzanie bodźców sensorycznych. To odbieranie, analiza i interpretacja bodźców zewnętrznych i bodźców z ciała. Terapia ta prowadzona jest po wcześniejszych, kompleksowych badaniach. Zajęcia odbywają się na sali rekomendowanej przez PSTIS wyposażonej w odpowiedni sprzęt podwieszany;
- terapia psychopedagogiczna - prowadzone zajęcia są związane z ćo wiczeniami sfery poznawczej, sfery emocjonalno-społecznej, percepcji wzrokowej i słuchowej, dużej i małej motoryki;
- arteterapia - czyli terapia przez sztukę, działa w oparciu o warsztaty plastycznomanualne;
- terapia logopedyczna - to stymulacja rozwoju mowy lub korekcja nieprawidłowej wymowy. Stosowane metody to: stymulacja bodźcami audytywnymi, stymulacja mowy ekspresywnej, masaż logopedyczny, metoda audiokinetyczna – pasywna, ćwiczenie prawidłowego oddychania, terapia głosek zaburzonych.
- muzykoterapia;
- terapia ręki;
- hipoterapia;
- terapia metodą Tomatisa - stymulacja audio- psycho- lingwistyczna;
- EEE Biofeedback.

Specjaliści i terapeuci Zakładu dodatkowo stosują następujące metody pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawna:
- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne;
- Terapia upośledzonych umysłowo autorstwa Lovasa;
- Metoda Dobrego Startu;
- Elementy Pedagogiki Marii Montessori;
- Program rozwijający percepcję wzrokową wg. Marianne Frosting;
- Wspomaganie Rozwoju i Edukacji wg. Metodologii Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej;

PRACOWNIA PROFILAKTYKI I WSPOMAGANIA ROZWOJU funkcjonuje w ramach N.R.Z.O.Z.-u.
- prowadzi diagnozę integracji sensorycznej dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja ,dysgrafia), zaburzeniami mowy, zespołem Downa, kruchością chromosomu X i in.
- najlepsi terapeuci w pracowni, jako pierwsi w Polsce, rozpoczęli tą terapię już w 1994 roku.

Stosowane w pracowni metody zostały wymienione powyżej. Więcej na: http://www.helenow.pl/pracownia.php


DZIAŁ HIPOTERAPII działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.
Więcej na: http://www.helenow.pl/hipoaktualnosci.php


2. Prowadzone działania w zakresie EDUKACJI:

ZESPóŁ SZKóŁ SPECJALNYCH NR 95, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 244 i Gimnazjum nr 111. Szkoła przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, głównie z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Szkoły zapewniają swoim podopiecznym:
- pełny zakres edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym (każdy etap edukacji przedłużony przynajmniej o rok),
- pracę w małych zespołach klasowych,
- obecność asystenta nauczyciela w każdej klasie
- zajęcia ze specjalistami (psycholog, pedagog specjalny, logopeda),
- indywidualizację procesu nauczania,
- salę doświadczania świata,
- salę komputerową,
- zajęcia z alternatywnych metod komunikacji,
- indywidualizację procesu nauczania,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie dla wszystkich klas,
- zajęcia z wykorzystaniem metod: M. Montessori, Nauczania Kierowanego (Petö), Integracji Sensorycznej, W. Sherborne, F. Affolter, AAC (Bliss, PCS, Piktogramy), Dobrego Startu, arteterapii, biofeedbacku, J. Kielina, G. Domana, ustno-twarzowej terapii regulacyjnej według Castillo Moralesa.

Więcej na: http://www.helenow.pl/zs95/index.html


LICEUM OGóLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA PRZYJACIóŁ DZIECI posiada uprawnienia szkoły publicznej. Uczniami liceum jest młodzież z niepełnosprawnością ruchową i innymi rodzajami niepełnosprawności, posiadająca orzeczenie do kształcenia specjalnego w liceum ogólnokształcącym.

Licealiści mają zapewnione:
- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i specjalistyczną pomoc;
- indywidualne podejście do ucznia;
- warunki organizacyjne, metody i formy pracy dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia;
- przyjazną, bezstresową atmosferę w małych klasach (do 10 osób);
- bogatą ofertę edukacyjną
- pierwszy język obcy: angielski, drugi język obcy: rosyjski
- przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o kulturze
- mobilna pracownia komputerowa z dostępem do internetu.

Więcej na: http://www.helenow.pl/liceum/index.html

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY dedykowana jest uczniom z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Posiada uprawnienia szkoły publicznej i zapewnia pełną wieloprofilową rehabilitację i edukację dostosowaną do indywidualnych możliwości każdego ucznia. Szkoła realizuje wszystkie zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego.

W pracy z uczniami kładziemy nacisk na:

- umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności, które można wykorzystać do samodzielnego funkcjonowania i podejmowania różnorodnej aktywności;

- stwarzanie warunków do nauki i ćwiczenia podstawowych czynności praktycznych przygotowujących do pracy pomocniczej;

- nabywanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych;

- poszerzanie samodzielnych, różnorodnych form aktywności;

- trening podejmowania działań zgodnie z różnymi instrukcjami;

- uwrażliwienie na konieczność bezpiecznego posługiwania się różnymi urządzeniami, narzędziami i przyborami;

- poznanie własnych możliwości , kształtowanie realnego obrazu siebie;

- poznanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego;

- nabywanie doświadczeń społecznych niezbędnych do autonomicznego funkcjonowania w życiu dorosłym.

3 Prowadzone działania z zakresie OPIEKI:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY TPD HELENóW – Wszystkie działania Ośrodka, od 25 lat pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, zmierzają do wspierania ich na drodze do samodzielności, przy jednoczesnym dbaniu o rozwój we wszystkich sferach ich życia.
- interdyscyplinarna pomoc wychowankom zasadza się na ścisłej współpracy z N.R.Z.O.Z.-em (usprawnianie psychoruchowe), oraz szkołami (podstawową, gimnazjum i liceum);
- w zakresie wspomagania procesu edukacyjnego, Ośrodek dodatkowo organizuje terapię logopedyczną, hipoterapię, hydroterapię;
- terapia zabawą, biblioterapia, muzykoterapia i teatr mają na celu rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz wyrównywanie szans wychowanków;
- zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne i profilaktyczne pozwalają wychowankom poznać różne sposoby radzenia sobie z tym, co może wydać się trudne czy zagrażające w obecnym jak i dalszym życiu;
- nauka umiejętności rozwiązywania własnych problemów w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyszłość podopiecznych, edukacja w zakresie zdrowego stylu życia i wartości z niego płynących.;
- Ośrodek zapewnia internat, głównie dla osób spoza Warszawy, jednakże również i Warszawiacy mogą znaleźć w nim oparcie, ponieważ w pobyt w nim ma na celu naukę samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, także bez asekuracji rodziców. Efektem może być ZUPEŁNA SAMODZIELNOŚC LUB SAMODZIELNOŚĆ ZE WSPARCIEM, W PRZYPADKU, GDY TYLKO TAKA JEST MOŻLIWA;
- internat nastawiony jest na wychowanie do życia społecznego i życia codziennego, daje możliwość uczestniczenia wychowankom w zajęciach muzycznych, kulinarnych, wieczorkach karaoke, dyskotekach, w wyjazdach do kin, muzeów i na inne formy rekreacji;
- kółko krajoznawczo-turystyczne, jest doskonałą formą zbierania doświadczeń i radzenia sobie w nowym otoczeniu.

Więcej na: http://www.helenow.pl/aktualnosci_sosr.php

POZASZKOLNA PLACóWKA SPECJALISTYCZNA to niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza, która:
- uzupełnia edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne działania szkoły, m. in. uspołecznienie w ramach grupy rówieśniczej;
- w szczególności umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (bazując na mocnych stronach każdego wychowanka), poprzez udział w różnego typu zajęciach np. muzycznych, teatralnych, manualnych, kulinarnych, relaksacyjnych, edukacyjnych;
- umożliwia korzystanie z różnych form reedukacji i rewalidacji w celu rozwoju usamodzielnienia na miarę indywidualnych możliwości (rehabilitacja funkcjonalna;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprzez aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym na terenie placówki i poza nią, organizujemy bale, dyskoteki, wycieczki; uczestniczymy w piknikach, festynach, konkursach i przeglądach;
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna, asystenci i wolontariusze z zaangażowaniem organizują pozaszkolny czas wychowankom;
- od poniedziałku do piątku, w godzinach pozaszkolnych.

Więcej na: http://www.helenow.pl/zzyciapps.php


OŚRODEK WSPARCIA - KLUB ABSOLWENTA skupia młodzież, która zakończyła edukację w ramach helenowskich placówek oświatowych, a która z powodu braku umiejętności w relacjach interpersonalnych, w komunikacji z otoczeniem, pozostaje poza obrębem społecznego i zawodowego życia. Poprawie tego stanu maja służyć:
- prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu nabywanie umiejętności do samodzielnego funkcjonowania;
- nabywanie umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w społeczeństwie (m. in. umiejętności interpersonalne);
- zajęcia z samoobsługi, planowania budżetu czy umiejętności jasnego komunikowania swoich potrzeb;
- nauka praktycznego wykorzystania Internetu, fotografii cyfrowej, grafiki komputerowej;
- zajęcia sportowe, takie jak hipoterapia (prowadzony był również kurs samoobrony);
- realizacja programów terapeutycznych indywidualnie dostosowanych do potrzeb, na które składają się: kinezy-, logo-, psycho-, art-, terapia.
- przygotowanie do działań na rzecz Centrum w ramach wolontariatu;
- uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych;
- prowadzenie programu Mieszkanie Treningowego.

Więcej na:
http://www.helenow.pl/klubabsolwenta.php
http://absolwent.dbv.pl/news.php


SPECJALNE PRZEDSZKOLE TOWARZYSTWA PRZYJACIóŁ DZIECI IM. LADY SUE RYDER
Wraz z końcem 2011r. zakończony został I etap budowy. Drugi etap zaplanowany jest w 1 poł. br., a inauguracja pracy przedszkola na wrzesień 2012r.

Więcej na: http://helenow.pl/przedszkole_spec/index.html


Wszystkie wskazane powyżej placówki wchodzące w skład Centrum TPD HELENóW współpracują ze sobą w zakresie:
- kształcenia specjalistów do pracy z osobami niepełnosprawnymi;
- rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego (Mózgowym Porażeniem Dziecięcym);
- edukacji dzieci i młodzieży przebywającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej;
- diagnozy i terapii dzieci, z różnymi zaburzeniami, z terenu Warszawy i z całej Polski przyjmowanych w Pracowni Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju;
- kształcenia specjalistycznego terapeutów w ramach wielu kursów doskonalących i certyfikacyjnych.

icoPola działań

li Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
li Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
li Wypoczynek dzieci i młodzieży
li Działalność charytatywna
li Ochrona i promocja zdrowia
li Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

icoNasze konto bankowe

15 1240 6175 1111 0000 4569 8851 - konto jest kontem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, naszej placówki zwierzchniej. W przypadku chęci wsparcia "Helenowa" prosimy o informację i dopisek: "Centrum TPD Helenów".

icoMapa

icoWyślij wiadomość

Tytuł
Maksimum 15 znaków.
Treść
Maksimum 2 tyś. znaków.
Podpis
E-mail lub telefon
Przepisz kod

nieczytelne? - odśwież
Przepisz kod z powyższego obrazka (cyfry zostały podkreślone).

icoPrzedstawiciel

Wojtek Sys ico 22 812 10 18
ico Wyślij e-mail

icoPolecane organizacje

icoNajczęściej zadawane pytania.

Więcej pytań
Organizacją Pożytku Publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli m.in.:
- prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
- nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzić ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
- cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;
- posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
- posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji;
- podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
- sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości,
- sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości,
- przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

O status Organizacji Pożytku Publicznego może się ubiegać organizacja prowadząca działalność w zakresie:
- pomocy społecznej;
- zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym;
- działalności charytatywnej;
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalności na rzecz mniejszości narodowych;
- ochrony i promocji zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy;
- działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- kultury fizycznej i sportu;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
- upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- ratownictwa i ochrony ludności;
- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- ochrony praw konsumentów;
- integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocji i organizacji wolontariatu.

Przywileje Organizacji Pożytku Publicznego:
- użytkowanie nieruchomości na preferencyjnych warunkach,
- prawo do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego.
- możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji,
- korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.
1. Wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1%

Wykaz organizacji, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2009 r. dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2268
Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1% można znaleźć także w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego w portalu JedenProcent.pl

Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami).

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl.
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka ?Informacje uzupełniające? (poz. 132-134 ? PIT-28, poz. 308 - 310 ? PIT-36, poz. 108 ? 110 ? PIT-36L, poz. 127 ? 129 ? PIT-37, poz. 61 ? 63 ? PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 ? PIT-28, poz. 310 ? PIT-36, poz. 110 ? PIT-36L, poz. 129 ? PIT-37, poz. 63 ? PIT-38).

3. Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował ?za duży? 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze ? wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy ?weźmie? różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

żródło: ngo.pl

icoTa odpowiedź nie jest dla Ciebie wystarczająca? Sprawdź inne pytania.

Projekt graficzny: vision_trust
Projekt: witflow
Copyright © 2009-2016 by JedenProcent.pl. All Rights Reserved.