Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” już od 10 lat zmienia życie innych ludzi na lepsze. Fundację tworzą ludzie, których powołaniem jest pomoc rodzinom, a w szczególności dzieciom pochodzącym z trudnych środowisk, ale również towarzyszenie i wspieranie rodzin w ich codziennych trudnościach. Bardzo ważnym składnikiem naszej misji jest również promocja rodziny i wartości z nią związanych.

Czytaj dalej…

Fundacja serce Dziecka im Diny Radziwiłłowej

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej działa na rzecz dzieci z wadami serca. Fundacja jest ogólnopolską organizacją, niezależną od ośrodków medycznych, zrzeszającą rodziny dzieci oraz dorosłych z wadami serca. Celem działania Fundacji jest: – działanie na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca oraz ich rodzin, – szerzenie wiedzy o wadach serca, ich wykrywaniu i leczeniu, – działanie na rzecz dzieci, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym.

Czytaj dalej…

Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom "KUBUŚ"

Celem Fundacji jest niesienie pomocy szczególnie potrzebującym tj. chorym, niepełnosprawnym, dzieciom z ubogich rodzin, wykluczonym, bezrobotnym oraz wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji, a także prowadzenie i promowanie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.

Czytaj dalej…

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to organizacja dobroczynna, która opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi oraz działa na rzecz umacniania rodzin zagrożonych rozpadem. Pod opieką Stowarzyszenia znajduje się obecnie ponad 1400dzieci. Jesteśmy częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 135 krajach na całym świecie. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie, Stowarzyszenie z powodzeniem realizuje swoją misję w Polsce już od ponad 30 lat.

Czytaj dalej…

Fundacja Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową

Fundacja dla dzieci chorych na raka wspiera pacjentów Przylądka Nadziei, wrocławskiej kliniki onkologii dziecięcej, którzy przyjeżdżają tu na leczenie z całego kraju. Ten nowoczesny szpital powstał z inicjatywy Fundacji. To największy dziecięcy ośrodek przeszczepowy w Polsce. Każdego roku lekarze i pielęgniarki walczą w nim o życie 2000 dzieci. Fundacja wspomaga ich w tej pracy dzięki pomocy darczyńców i wolontariuszy. Fundacja finansuje dzieciom kosztowne leki i rehabilitację, kupuje sprzęt medyczny oraz wspiera badania naukowe, które procentują postępem w diagnostyce i skuteczności leczenia.

Czytaj dalej…

Fundacja Pomocy Dzieciom POCIECHA

Fundacja Pociecha powstała z myślą o zapewnieniu dzieciom lepszej przyszłości. Swoją misję realizuje przez szeroko pojęte działania edukacyjne. Ich celem jest stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju osobistego i zawodowego dzieci i młodzieży. Organizacja, angażując społeczeństwo i środowisko biznesowe w swoje projekty, pokazuje, jak wielki potencjał pomagania tkwi w nas samych. Dzięki fundacji każdy może poprawić los młodego pokolenia.

Czytaj dalej…

Fundacja "Dr Clown"

Fundacja „Dr Clown” powstała w 1999 roku. Naszym celem jest wywoływanie uśmiechu na twarzach chorych, a misją przekonanie, że smutek można leczyć. Obecnie ponad 1430 wolontariuszy, w przebraniu „doktora clowna” odwiedza w całej Polsce prawie 59 tysięcy potrzebujących. Podczas każdej wizyty rozdają radość, uśmiech i czerwony nosek – niezbędny, magiczny rekwizyt. Efektem każdej takiej wizyty jest nie tylko minimalizowanie negatywnych konsekwencji choroby czy hospitalizacji. To również wzmacnianie motywacji do zdrowienia i wspieranie medycyny konwencjonalnej.

Czytaj dalej…

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"

Nasi podopieczni to dzieci i młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej. Najczęściej to osoby z różnymi postaciami mózgowego porażenia dziecięcego, z zaburzeniami genetycznymi, z zaburzeniami mięśniowymi, z zaburzeniami w komunikacji werbalnej oraz innymi dysfunkcjami o podłożu neurologicznym.W ostatnim czasie odnotowujemy podopiecznych z przypadłościami z zakresu szerokiego spektrum autyzmu.

Czytaj dalej…

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca „Cor Infantis”

COR INFANTIS – fundacja z siedzibą w Lublinie jest organizacją pozarządową zajmującą się szeroko rozumianą pomocą dzieciom z wrodzonymi wadami serca oraz ich rodzinom, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób – rodziców dzieci będących w trakcie wieloetapowego leczenia kardiochirurgicznego i tych, które planowe leczenie mają już zakończone, ich przyjaciół oraz lekarzy. Fundacja Cor Infantis zbiera środki finansowe niezbędne do ratowania zdrowia i życia dzieci z wrodzonymi wadami serca. Wesprzyj naszą działalność i ratuj z nami życie dzieci!

Czytaj dalej…

Fundacja na Rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Choroby Nowotworowe - Pomóż Walczyć o Życie

Fundacja Pomóż Walczyć o Życie jest Organizacją Pożytku Publicznego, ratuje zdrowie i życie, dorosłych oraz dzieci. Fundacja nie zatrudnia osób, działa w oparciu o pracę wolnotariacką członków Zarządu, Rady Fundacji oraz wolontariuszy. 100% podarowanego wsparcia, darowizny, odpisy z 1% podatku są przeznaczane tylko i wyłącznie na pomoc potrzebującym! Prowadzimy wszechstronną działalność na rzecz ludzi dotkniętych utratą zdrowia, w szczególności chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe, dorosłych oraz dzieci chorych i niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób zagrożonych utratą zdrowia. Nasi Podopieczni są z całej Polski, dotykają ich różne ciężkie często nieuleczalne choroby, inwalidztwo.

Czytaj dalej…