Fundacja Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową

Fundacja dla dzieci chorych na raka wspiera pacjentów Przylądka Nadziei, wrocławskiej kliniki onkologii dziecięcej, którzy przyjeżdżają tu na leczenie z całego kraju. Ten nowoczesny szpital powstał z inicjatywy Fundacji. To największy dziecięcy ośrodek przeszczepowy w Polsce. Każdego roku lekarze i pielęgniarki walczą w nim o życie 2000 dzieci. Fundacja wspomaga ich w tej pracy dzięki pomocy darczyńców i wolontariuszy. Fundacja finansuje dzieciom kosztowne leki i rehabilitację, kupuje sprzęt medyczny oraz wspiera badania naukowe, które procentują postępem w diagnostyce i skuteczności leczenia.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to organizacja dobroczynna, która opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi oraz działa na rzecz umacniania rodzin zagrożonych rozpadem. Pod opieką Stowarzyszenia znajduje się obecnie ponad 1400dzieci. Jesteśmy częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 135 krajach na całym świecie. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie, Stowarzyszenie z powodzeniem realizuje swoją misję w Polsce już od ponad 30 lat.

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"

Nasi podopieczni to dzieci i młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej. Najczęściej to osoby z różnymi postaciami mózgowego porażenia dziecięcego, z zaburzeniami genetycznymi, z zaburzeniami mięśniowymi, z zaburzeniami w komunikacji werbalnej oraz innymi dysfunkcjami o podłożu neurologicznym.W ostatnim czasie odnotowujemy podopiecznych z przypadłościami z zakresu szerokiego spektrum autyzmu.

Fundacja TV Puls Pod Dębem

Fundacja TV PULS „Pod Dębem” została założona z myślą o seniorach. Jej głównym celem jest wspieranie Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora oraz placówek opiekuńczych, oświatowych lub medycznych przeznaczonych również dla osób somatycznie chorych. Realizowane remonty, wyposażenie oraz modernizacja Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora, zakupu leków oraz niezbędnych środków czystości dla osób starszych znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej jak i materialnej jest jednym z bardzo istotnych elementów działań organizacji.

Fundacja "Dr Clown"

Fundacja „Dr Clown” powstała w 1999 roku. Naszym celem jest wywoływanie uśmiechu na twarzach chorych, a misją przekonanie, że smutek można leczyć. Obecnie ponad 1430 wolontariuszy, w przebraniu „doktora clowna” odwiedza w całej Polsce prawie 59 tysięcy potrzebujących. Podczas każdej wizyty rozdają radość, uśmiech i czerwony nosek – niezbędny, magiczny rekwizyt. Efektem każdej takiej wizyty jest nie tylko minimalizowanie negatywnych konsekwencji choroby czy hospitalizacji. To również wzmacnianie motywacji do zdrowienia i wspieranie medycyny konwencjonalnej.

Fundacja na Rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Choroby Nowotworowe - Pomóż Walczyć o Życie

Fundacja Pomóż Walczyć o Życie jest Organizacją Pożytku Publicznego, ratuje zdrowie i życie, dorosłych oraz dzieci. Fundacja nie zatrudnia osób, działa w oparciu o pracę wolnotariacką członków Zarządu, Rady Fundacji oraz wolontariuszy. 100% podarowanego wsparcia, darowizny, odpisy z 1% podatku są przeznaczane tylko i wyłącznie na pomoc potrzebującym! Prowadzimy wszechstronną działalność na rzecz ludzi dotkniętych utratą zdrowia, w szczególności chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe, dorosłych oraz dzieci chorych i niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób zagrożonych utratą zdrowia. Nasi Podopieczni są z całej Polski, dotykają ich różne ciężkie często nieuleczalne choroby, inwalidztwo.