Fundacja TV Puls Pod Dębem

Fundacja TV Puls Pod Dębem

ul. Chełmska 21, bud. 22
00-724 Warszawa

tel. 71 712 77 33
kontakt@fundacjapoddebem.pl
http://fundacjapoddebem.pl

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000491153

Kim jesteśmy?

  • grupą ludzi, zrzeszoną wokół wspólnej idei, którą jest działanie na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w Polsce;
  • organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • fundacją, której Fundatorem jest Telewizja Puls sp. z o.o.;
  • organizacją pożytku publicznego (od 29 kwietnia 2016 r.).

Jak działamy?

  • na podstawie przepisów prawa polskiego i w oparciu o Statut określający cele i zasady działania Fundacji;
  • nasza działalność jest możliwa dzięki środkom finansowym przekazywanym przez darczyńców poprzez bezpośrednie wpłaty na konto bankowe oraz SMS-y, z których dochód nasi partnerzy (operatorzy: T-Mobile, Plus, Play i Orange) przekazują na nasze konto;
  • nasza działalność jest jawna – co roku publikujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe, aby umożliwić zapoznanie się z ich treścią wszystkim zainteresowanym osobom (podanie do wiadomości publicznej wymienionych sprawozdań wynika także z przepisów prawa).

Nasza wizja

Szanowni Państwo,

w grudniu 2017 roku Fundacja TV Puls „Pod Dębem” rozpoczęła piąty rok swojej działalności.

W ciągu czterech lat istnienia udało nam się m.in. doposażyć placówki zajmujące się pomocą seniorom w łóżka medyczne oraz niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Sfinansowaliśmy i wciąż finansujemy rehabilitację osób prywatnych, które zgłaszają się do nas z prośbami o pomoc. Regularnie zakupujemy i przekazujemy potrzebującym seniorom leki, środki higieniczne, aparaty słuchowe.

Choć pomoc, której udzielamy ma najczęściej wymiar materialny, to rozumiemy, że wspieranie seniorów, nie może sprowadzać się tylko do niego. Mądre, odpowiedzialne działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych muszą mieć charakter stały i kompleksowy. Powinny uwzględniać przeciwdziałanie wykluczaniu seniorów z życia społecznego i uwrażliwianie młodego pokolenia na potrzeby tej grupy społecznej. Dlatego też oprócz pomocy mającej wymiar materialny, angażujemy się w działania polegające na międzypokoleniowym spędzaniu wolnego czasu, jak np. koncerty w domach pomocy społecznej z udziałem ludzi młodych.

Zapraszamy Państwa do śledzenia i wspierania podejmowanych przez nas działań w 2018 roku.

Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie i liczne wyrazy sympatii.

Z wyrazami szacunku
Erin Dąbska

Fundacja TV Puls Pod Dębem

Fundacja TV Puls Pod Dębem

ul. Chełmska 21, bud. 22
00-724 Warszawa

tel. 71 712 77 33
kontakt@fundacjapoddebem.pl
http://fundacjapoddebem.pl

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000491153