Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"

Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"

ul. Broniewskiego 1a
93-162 Łódź

tel. 42 646 76 18
e-mail: fundacja@csr.org.pl
http://www.fundacjanadzieja.org

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000262774

Misja Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja”

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” już od 10 lat zmienia życie innych ludzi na lepsze.   Fundację tworzą ludzie, których powołaniem jest pomoc rodzinom, a w szczególności dzieciom pochodzącym z trudnych środowisk, ale również towarzyszenie i wspieranie rodzin w ich codziennych trudnościach.  Bardzo ważnym składnikiem naszej misji jest również promocja rodziny i wartości z nią związanych.

Jak wszystko się zaczęło?

Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” rozpoczęła swoją działalność w 2006 r., a głównym zadaniem była budowa Domu Samotnej Matki w Łodzi. Stary budynek był zrujnowany, a kobiety w ciąży i z małymi dziećmi, uciekające przed przemocą domową nie miały się gdzie podziać. Budowa zakończyła się w 2011 r. i 30 mam ze swoimi pociechami przeprowadziło się do jednego z najnowocześniejszych i największych Domów Samotnej Matki w Polsce. Widząc ogromne serce i zaangażowanie Darczyńców i osób, które na ten cel wpłaciły 1% podatku, a także problemy z jakimi borykały się dzieci i rodziny, w szczególności samotne matki postanowiliśmy, że przy Państwa pomocy będziemy pomagać dalej.

Nasze działania

W swojej codziennej działalności Fundacja skupia się na wielu dziełach, które służą dobru dzieci i rodziny. Zalicza się do nich m.in:

  • Ekstraniania – profesjonalna pomoc asystenta rodziców w codziennych trudnościach i problemach wychowawczych.
  • Wspieranie dzieci i mam z Domu Samotnej Matki oraz Funduszu Ochrony Macierzyństwa.
  • Pomoc dzieciom ze świetlicy środowiskowej „M.Łodzi Niegniewni”, które spędzają u nas czas po szkole, rozwijają swoje zainteresowania na wielu zajęciach, a także mają zapewnione ciepłe posiłki.
  • Budowa Kompleksu Żywieniowego przy Domu Samotnej Matki (zaplecze kuchenno-stołówkowo-magazynowe) – nowa budowa została podjęta w 2012 r. ze względu na brak stołówki (Podopieczne z dziećmi korzystały z jadłodajni dla osób ubogich mieszczącej się w Centrum Służby Rodzinie)  i niewystarczającej ilości magazynów w Domu Samotnej Matki, inwestycja zakończyła się w 2016 r. dzięki wsparciu z 1% podatku.
  • Promocja Rodziny i wartości rodzinnych poprzez organizację spotkań, konferencji, warsztatów, festynów dla rodzin oraz osób, które chcą założyć rodzinę.
Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"

Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"

ul. Broniewskiego 1a
93-162 Łódź

tel. 42 646 76 18
e-mail: fundacja@csr.org.pl
http://www.fundacjanadzieja.org

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000262774