Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

ul. Narbutta 27 / 1
02-536 Warszawa

tel. 22 848 07 60
e-mail:fundacja@sercedziecka.org.pl
http://www.sercedziecka.org.pl

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000266644

Celem działania Fundacji jest:

 • działanie na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca oraz ich rodzin,
 • szerzenie wiedzy o wadach serca, ich wykrywaniu i leczeniu,
 • działanie na rzecz dzieci, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym.
 • Fundacja może wspierać różnorodne formy aktywności społecznej w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • uruchamianie funduszy powierzonych i wydzielonych, jako metody zbierania środków finansowych na określone cele, mieszczące się w celach statutowych Fundacji,
 • wspieranie i promowanie działań charytatywnych,
 • opracowywanie, promowanie, a także wspieranie materialne, rzeczowe i intelektualne działań w zakresie pomocy dzieciom, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym,
  organizowanie szkoleń, spotkań, odczytów, seminariów, konferencji służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji celów Fundacji,
 • upowszechnianie wiedzy o chorobach dzieci, możliwości ich leczenia oraz ośrodkach medycznych w szczególności w formie publikacji, wywiadów, odczytów, seminariów, konferencji oraz poprzez stronę internetową i wszelkie inne formy masowego przekazu,
  umożliwienie wzajemnego kontaktu rodzinom dotkniętym chorobą dziecka,
  organizowanie wymiany doświadczeń osób i organizacji działających w zakresie pomocy dzieciom, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałających problemom społecznym,
 • bezpośrednie wspieranie materialne:
  osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza dzieci wymagających leczenia,
  instytucji działających na rzecz dzieci, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym,
  osób fizycznych, w szczególności poprzez przyznawanie stypendiów o charakterze naukowym i socjalnym oraz finansowanie udziału w szkoleniach, spotkaniach, odczytach, seminariach i konferencjach,
 • publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych, w zakresie realizacji celów Fundacji,
 • współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.

Jak przekazać nam 1% podatku?

Wypełnij deklarację PIT i przekaż 1% podopiecznym Fundacji Serce Dziecka. Możesz to zrobić online (bez instalacji na twardym dysku komputera) lub ściągnąć program na dysk (zainstaluj na twardym dysku i wypełnij pit).

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

ul. Narbutta 27 / 1
02-536 Warszawa

tel. 22 848 07 60
e-mail:fundacja@sercedziecka.org.pl
http://www.sercedziecka.org.pl

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000266644