Fundacja Pomocy Dzieciom POCIECHA

Fundacja Pomocy Dzieciom POCIECHA

ul. Oleśnicka 4/1
50-320 Wrocław

tel. 71 724 22 53
biuro@fundacjapociecha.pl
http://www.fundacjapociecha.pl

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000 426 589

O naszej fundacji

Fundacja Pomocy Dzieciom „Pociecha” troszczy się o dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. Wspieramy świetlice środowiskowe, które znajdują się w pobliżu miejsca zamieszkania dzieci i do których chodzą one po szkole. Tam przebywają bezpłatnie pod opieką pedagogów, którzy pomagają im w nauce, rozwijaniu hobby i organizują im czas wolny, oraz dostają posiłek. Świetlice istnieją po to, żeby dzieci, których rodzice są niewydolni wychowawczo, nie dorastały na ulicy, wagarując, ucząc się kraść, biorąc narkotyki i pijąc alkohol. Takie dzieci często stają się przestępcami lub dorosłymi, którzy nie potrafią sobie poradzić w społeczeństwie. Te placówki mają za zadanie uchronić je przed takim życiem. Każde dziecko zasługuje na lepszą przyszłość, niezależnie od pochodzenia. Pragniemy żyć w świecie, w którym wszystkie dzieci otrzymują równe szanse na start życiowy oraz mogą kształtować swoją przyszłość zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Jak pomagamy

Dzięki hojności darczyńców i sponsorów:

  • Wspieramy świetlice środowiskowe w ich codziennym funkcjonowaniu: dożywianie dla dzieci, wyposażenie (biurka, regały, fotele, sprzęt edukacyjno-sportowy, sprzęt kuchenny) i remonty pomieszczeń, ogrzewanie.
  • Dofinansowujemy wyjazdy dzieci na kolonie pod namiotami i ferie zimowe.
  • Współorganizujemy Dzień Dziecka i czas wolny dzieci (wyjścia na konie, do kina, do teatru, wycieczki itp.).

Ponadto dwa razy w roku prowadzimy kampanie charytatywne, których celem jest zwrócenie uwagi na problemy dzieci z trudnych środowisk i zaangażowanie społeczeństwa w pomoc im:

  • Kampanię „Powrót do szkoły”, aby dzieci z rodzin ubogich mogły rozpocząć rok szkolny z kompletną wyprawką szkolną i mieć takie same szanse na sukces edukacyjny, co inne dzieci.
  • Kampanię „Dawanie jest radością”, aby również potrzebujące dzieci mogły otrzymać tradycyjne, grudniowe prezenty, czuć się słuchane, zauważane i mieć dobre wspomnienia.

Jak przekazać nam 1% podatku?

Aby przekazać 1% podatku dla Fundacji Pomocy Dzieciom „Pociecha”, wpisz numer KRS 0000 426 589 w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego. Możesz skorzystać z darmowego programu do rozliczania PIT-ów na www.pit.fundacjapociecha.pl Dziękujemy!

Fundacja Pomocy Dzieciom POCIECHA

Fundacja Pomocy Dzieciom POCIECHA

ul. Oleśnicka 4/1
50-320 Wrocław

tel. 71 724 22 53
biuro@fundacjapociecha.pl
http://www.fundacjapociecha.pl

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000 426 589