FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM “KAWAŁEK NIEBA”

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM “KAWAŁEK NIEBA”

ul. Poznańska 14/8
84-230 Rumia

tel. 799036122
e-mail: info@kawalek-nieba.pl
http://www.kawalek-nieba.pl

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000382243

O fundacji

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym ”Kawałek Nieba” powstała, aby nieść pomoc w leczeniu – ratować życie i zdrowie dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz pomóc dzieciom cierpiącym z powodu niedożywienia, biedy, trudnej sytuacji życiowej. Pomagamy dzieciom – kupujemy leki, finansujemy leczenie i operacje medyczne ratujące życie i zdrowie, rehabilitacje oraz sprzęt medyczny. Dożywiamy ubogie dzieci w szkołach. Pomagamy także dzieciom, które straciły rodzica oraz tym, których rodzice są ciężko chorzy, a także bardzo często dzieciom pokrzywdzonym przez przemoc w rodzinie .- prowadzimy akcję Pogotowie Dziecięce.

Przykłady działań są opisane na stronie Fundacji w zakładce Leczenie dzieci oraz Dożywianie. Kilkoro z dzieci jest przedstawionych ze zdjęciami w zakładce Apele-dzieci, ze względu na zbiórkę publiczną, na którą Fundacja posiada zgodę Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Fundacja nie zatrudnia osób, działała w oparciu o pracę wolontariacką członków Zarządu oraz wolontariuszy. Wszelkie koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością Fundacji są pokrywane przez założycielkę Fundacji, dlatego każde podarowane wsparcie jest przeznaczane wyłącznie na pomoc potrzebującym.

Udało się pomóc w leczeniu i trudnej sytuacji życiowej już ponad 4000 dzieci i osób chorych i ubogich, a dla dzieci niedożywionych sfinansowaliśmy ponad 30.000 posiłków w szkołach.

Poprzez specjalistyczne leczenie już wiele razy uratowaliśmy życie dzieci i osób chorych walczących z nowotworami i innymi chorobami. Wielu dzieciom ocaliliśmy życie przez tłumaczenia i kontakt z klinikami zagranicznymi i znalezienie drogi oraz sfinansowanie kosztownego leczenia, ponieważ nie miały już szansy na wyleczenie w Polsce np. otworzyliśmy drogę do protonoterapii poprzez zakwalifikowanie dzieci do klinik i dzięki temu pierwsze dzieci z Polski odbyły leczenie nowotworów i obecnie ich guzy mózgu są w remisji. Ratujemy też życie osób cierpiących na nowotwory tkanek miękkich np. trzustki, wątroby, nerek i innych narządów poprzez nierefundowane zabiegi NanoKnife. Zakupiliśmy też laser do leczenia nowotworów u dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dzięki temu urządzeniu leczone są też wcześniaki, które rodzą się niewidome – przywraca się im wzrok. Urządzenie to leczy również inne choroby siatkówki, jaskrę itd.

W Fundacji każdego dnia mamy przed oczami matki, które nie przesypiają całych nocy, bo nie wiedzą czy ich dziecko jeszcze oddycha. Matki, które przeżywają ogromny ból i cierpienie, bo ich maleńkie dzieciątko, które tak niedawno przyszło na świat, jest im zabierane na reanimację, badania, a lekarz wypowiada słowa, które są jak wyrok skazujący dla niej i dziecka na walkę czasem przez całe życie: „rak – neuroblastoma”, „mózgowe porażenie dziecięce”, „wada serca HLHS”,„nowotwór – siatkówczak”, „uszkodzenie czterech płatów mózgu”, „retinopatia wcześniacza – dziecko niewidzące”, „wodogłowie”, itd … To zamienia w drobny pył świat marzeń o patrzeniu jak szybko rozwija się maluszek, o patrzeniu na stawianie pierwszych kroków … Świat zamienia się w nieustanną walkę o jego życie i zdrowie. Domem może się stać najsmutniejszy oddział szpitalny – onkologia dziecięca wśród maluszków z gołymi główkami, które tak szybko odchodzą lub życie może zmienić się w nieustanne trwanie przy łóżeczku dziecka i walkę o każdą kolejną godzinę rehabilitacji i leki, które po wielu latach trudów, bólu i wyrzeczeń sprawią, że matka zobaczy pierwszy kroczek swojego dzieciątka lub usłyszy słowo „mama”… Staramy się razem z taką mamą stawać do walki o ratunek dla jej dziecka.

Mamy też codziennie przed oczami dzieci żyjące w skrajnej biedzie oraz te opuszczone, przeżywające traumę molestowania przez rodzica, dzieci samotne i odrzucone, maltretowane, nie wiedzące jeszcze jak bardzo ta krzywda zaważy na ich całym życiu… Zdjęć tych dzieci nie zobaczycie na naszej stronie ani żadnej innej, bo są to tragedie są tak bolesne i trudne, że się ich nie publikuje… Te historie to ból i łzy… robimy wszystko, aby było ich jak najmniej… Jest to też jedno z największych cierpień, bo dziecko najbardziej ze wszystkiego na świecie potrzebuje miłości, potrzebuje być „czyjeś”… Fundacja prowadzi akcję Pogotowie Dziecięce. Przez kuratorów rodzinnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, opiekunów w ośrodkach wychowawczych i pedagogów szkolnych docieramy do najbardziej potrzebujących dzieci i pomagamy zapewnić to, czego im brakuje w zakresie leczenia i dożywiania.

Staramy się być jak najbliżej ludzi cierpiących, nie tylko pomagać im materialnie na leczenie, ale też wspierać psychicznie i duchowo, bo wiemy jak istotna jest ta pomoc bliska sercu. Dla nas tak ważne jest to, aby nikt nie pozostał sam ze swoim cierpieniem, samotnością, biedą. Staramy się, aby wiedzieli, że mają oparcie, że nie zostali bez pomocy, bez ciepłej dłoni drugiej osoby, skazani na tak trudny los…

Jak przekazać nam 1% podatku?

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać KRS: 0000382243 oraz kwotę 1% podatku

PIT-2014_Kawa3ek_Nieba

W ten sposób 1% zostanie rozdzielony wśród najbardziej potrzebujących dzieci.

Można skorzystać z bezpłatnego programu do wypełniania PIT-ów – PIT OPP 2014/2015 (przez Internet lub tradycyjnie). Można go pobrać tu: POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM PITy 2015-2016

pit_opp1 lub wypełnij PIT ON-LINE:

btn_pitonline2015_1

Program zadając serię pytań wybierze odpowiednią deklarację PIT oraz załączniki i prawidłowo je wypełni – dzięki temu umożliwia samodzielne rozliczenie podatku za rok 2014.

Obsługuje wszystkie wymagane druki PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, PIT37, PIT-38, PIT-B, D, O, 2K, M, ZG, Z, NIP-1, 3, B, C,

Posiada możliwość wysyłki e-Deklaracji, a także kontekstowe podpowiedzi i moduł „Przepisy” zawierający szczegółowe instrukcje i ustawę o podatku dochodowym.

Wysyłka Pitów przez internet jest możliwa bez podpisu elektronicznego. Wystarczy podać kwotę przychodu z ubiegłorocznego zeznania PIT.

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM “KAWAŁEK NIEBA”

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM “KAWAŁEK NIEBA”

ul. Poznańska 14/8
84-230 Rumia

tel. 799036122
e-mail: info@kawalek-nieba.pl
http://www.kawalek-nieba.pl

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000382243