Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „KUBUŚ”

Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „KUBUŚ”

Sadurki 3,
24-150 Nałęczów

tel. 81 501 77 09
e-mail: biuro@fundacja-kubus.pl
http://www.fundacja-kubus.pl

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000324460

O fundacji

Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „KUBUŚ” powstała w lutym 2009 roku, aby pomagać chorym i dzieciom – czyli dwóm szczególnie bezradnym grupom społecznym.

Celem Fundacji jest niesienie pomocy szczególnie potrzebującym tj. chorym, niepełnosprawnym, dzieciom z ubogich rodzin, wykluczonym, bezrobotnym oraz wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji, a także prowadzenie i promowanie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.

Cel ten realizujemy poprzez pomoc społeczna, w tym:

 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalność charytatywna m. in. finansowanie zakupu leków dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • ochrona i promocja zdrowia, m.in. organizowanie turnusów wypoczynkowych dla dzieci z ubogich wiejskich rodzin pod hasłem
  „zdrowie”,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granica.

Zakres działania Fundacji jest bardzo szeroki – od finansowania szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej, przez refundacje kosztów leków dla szczególnie potrzebujących, po finansowanie operacji, których wykonanie nie jest refundowane przez nasza służbę zdrowia lub okres oczekiwania na taka operacje jest zbyt długi, aby pacjent mógł jej doczekać.

W naszej działalności chcielibyśmy nie ograniczać się jedynie do akcji, które wymagają dużo czasu i wielu przygotowań związanych ze spełnieniem wszystkich ustawowych wymogów – m.in. pozwoleń od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – ale również, a może przede wszystkim pomagać doraźnie ludziom, którzy nagle znaleźli się w trudnej sytuacji i „tu” liczymy na Ciebie!

We wrześniu 2009 roku Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego i może przyjmować 1 procent podatku.

Jak pomagamy

Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś” działając nieprzerwanie od 2009 roku, prowadzi różnego rodzaju działania pożytku publicznego.

Jedną z najprzyjemniejszych form udzielania pomocy jest organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin z całej Polski! Dzięki Wam sprawiamy, że nie czują się gorsze od swoich rówieśników, wyrównujemy ich szanse edukacyjne i spełniamy marzenia. Finansujemy dla nich wyjazdy edukacyjne w miejsca atrakcyjne turystycznie, łącząc zdrowotny wpływ zmiany klimatu z przyjaznymi „szkółkami” i konkursami pod hasłem „Bezpieczeństwo” oraz „Twoje prawa”, między innymi we współpracy z UNICEFem. Dzięki temu mają szanse na normalne życie.

Finansujemy także półkolonie, zapewniając atrakcyjny program turystyczno-wypoczynkowy oraz profilaktyczno-zdrowotny. Ideą przyświecającą ich organizowanie jest ochrona i promocja zdrowia dzieci, szczególnie z obszarów wiejskich. W gospodarstwach rolnych bardzo często dochodzi bowiem do wypadków, zwłaszcza w pracach polowych.

W dużej mierze nasza uwaga skupia się na udzielaniu pomocy charytatywnej. Finansujemy zakup leków, przyrządów ortopedycznych, materiałów dydaktycznych, artykułów opatrunkowych i pierwszej potrzeby, dofinansowujemy rehabilitacje, zabiegi, dojazdy na warsztaty terapii zajęciowej oraz do specjalistycznych placówek zdrowia. Od Darczyńców i osób, którym udzielamy pomocy, nie pobieramy żadnych prowizji ani opłat. Razem z Wami, walczymy o lepsze życie dla chorych i potrzebujących!

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” docieramy każdego roku od kilkuset do kilkunastu tysięcy osób, tak dorosłych, młodzieży, jak i dzieci. Rozdajemy artykuły odblaskowe, zwiększające widoczność pieszych uczestników ruchu, rowerzystów i motocyklistów oraz książeczki instruktażowe.

W szkołach podstawowych i przedszkolach zapewniamy pokazy i spotkania na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego po zmroku dla dzieci. Jesteśmy dumni, że dzięki Wam zwiększamy bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu!

Dzięki programowi „Pierwsza Pomoc” docieramy do tysięcy odbiorców każdego roku.

Organizowane przez nas interaktywne pokazy ratownictwa przyciągają wszystkich. Przedział wiekowy naszych kursantów to od 2 do 102 lat! To dzięki Wam, w całej Polsce, z każdym takim pokazem zwiększa się liczba osób, które potrafią uratować komuś życie!

W ramach wyrównywania szans każdego roku prowadzimy ciekawe działania. Finansujemy wycieczki dla niepełnosprawnych dzieci, które zmniejszają bariery psychologiczne, stanowiąc znakomitą możliwość integracji z rówieśnikami, wspieramy działania o charakterze edukacyjnym, dając dzieciom i młodzieży szanse na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań.

Co zamierzamy zrobić w najbliższym czasie:

 • Nadal organizować bezpłatny zdrowotny wypoczynek letni dla dzieci z ubogich rodzin.
 • Kontynuować akcję „Bezpieczna droga do szkoły”.
 • Kontynuować akcję „Pierwsza pomoc”.
 • Kontynuować i poszerzać działania w ramach wyrównywania szans.
 • Nieść pomoc w nagłych wypadkach.

Jak przekazać nam 1% podatku?

Wypełniając PIT pamiętaj o Fundacji Kubuś. 1 procent Twojego podatku, który przekazywany jest do budżetu może być przeznaczony na pomoc naszym podopiecznym.

Pobierz program PITy by szybko i łatwo rozliczyć PIT (przez internet lub tradycyjnie): PITy 2017 rozpocznij pobieranie PROGRAM PitScan 2016

Program zadając serię pytań użytkownikowi, sam wybierze odpowiednią deklarację PIT oraz załączniki i prawidłowo je wypełni – dzięki temu jest prosty w obsłudze, wręcz intuicyjny i umożliwia samodzielne rozliczenie się z fiskusem.

Nie tylko obsługuje wszystkie wymagane druki PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, PIT37, PIT-38, PIT-B, D, O, 2K, M, ZG, Z, NIP-1, 3, B, C, ale przede wszystkim jest nadzwyczaj czytelny i przyjazny.

Posiada możliwość wysyłki e-Deklaracji, a także kontekstowe podpowiedzi i moduł „Przepisy” zawierający szczegółowe instrukcje i ustawę o podatku dochodowym.

Wysyłka Pitów przez internet jest możliwa nawet bez podpisu elektronicznego. Wystarczy podać kwotę przychodu z ubiegłorocznego zeznania PIT.

Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „KUBUŚ”

Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „KUBUŚ”

Sadurki 3,
24-150 Nałęczów

tel. 81 501 77 09
e-mail: biuro@fundacja-kubus.pl
http://www.fundacja-kubus.pl

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000324460