Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca "Cor Infantis"

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca "Cor Infantis"

ul. Nałęczowska 24
20-701 Lublin

tel. 887-220-007
e-mail: fundacja@corinfantis.org
http://www.corinfantis.org

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000290273

O naszej fundacji:

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca jest Organizacją Pożytku Publicznego, która powstała z inicjatywy rodziców dzieci z wadami serca. Od 2007 roku podejmuje działania na rzecz ratowania zdrowia i życia dzieci i młodzieży z wrodzonymi wadami serca. Fundacja nie pobiera prowizji ani żadnych dodatkowych opłat. Całość zgromadzonych środków, pozyskiwanych zarówno podczas zbiórek celowych jak również pochodzących z odpisów 1% podatku przeznaczona jest na leczenie naszych podopiecznych. 100% Waszej pomocy trafia do potrzebujących.

Celem działań fundacji jest:

 • finansowanie ratujących życie operacji serca oraz kardiologicznych zabiegów interwencyjnych,
 • finansowanie nowoczesnych terapii jak zabiegi przezskórnego wszczepienia i implantacji zastawek serca,
 • finansowanie specjalistycznych badań diagnostycznych, różnorodnych form terapii i rehabilitacji,
 • zakup leków, aparatury medycznej i innych środków zaopatrzenia medycznego,
 • prowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • integracja dzieci z wadami serca oraz aktywizacja młodzieży z wrodzonymi wadami serca i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na finansowanie ratujących życie operacji i zabiegów medycznych,
 • organizację i finansowanie specjalistycznych transportów medycznych,
 • wsparcie materialne rodzin dzieci z wadami serca, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
 • wyposażenie i prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu medycznego,
 • prowadzenie kampanii edukacyjnych o charakterze profilaktycznym,
 • organizację ogólnopolskich edukacyjno-integracyjnych warsztatów dla dzieci z wadami serca i ich rodzin,
 • prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z wadami serca,
 • edukacyjną działalność wydawniczą.

Jak pomóc realizować nam nasze cele?

Wypełnij deklarację PIT i przekaż 1% dzieciom z wadami serca. Dzięki Twojej pomocy ich serca będą mogły nadal bić a one same realizować marzenia i zmieniać nasz wspólny świat na lepszy.

Każdemu podopiecznemu można przekazać 1% podatku dochodowego podając w deklaracji podatkowej nr. KRS 0000290273 fundacji, a w rubryce „Cel szczegółowy”, imię i nazwisko dziecka.

Wypełnij PIT on line lub skorzystaj z darmowego programu do wypełniania zeznań podatkowych:

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca "Cor Infantis"

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca "Cor Infantis"

ul. Nałęczowska 24
20-701 Lublin

tel. 887-220-007
e-mail: fundacja@corinfantis.org
http://www.corinfantis.org

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000290273