Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"

ul. Hafciarska 80/86
04-725 Warszawa

tel. 22 812 10 18
e-mail: sekretariat@helenow.pl
http://www.helenow.pl

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000114345

O centrum

W skład Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” wchodzą: Specjalny Ośrodek Wychowawczy TPD „Helenów” , Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna TPD, Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zespół Szkół Specjalnych nr 95, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TPD, Klub Absolwenta, Pracownia Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju oraz Przedszkole Specjalne TPD im. Lady Sue Ryder.

Wszystkie placówki Centrum współpracują ze sobą w zakresie:
– kształcenia specjalistów do pracy z osobami niepełnosprawnymi
– rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego (Mózgowym Porażeniem Dziecięcym)
– edukacji dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym i w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej
– diagnozy i terapii dzieci (z różnymi zaburzeniami) z Warszawy i całej Polski przyjmowanych w Pracowni Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju
– kształcenia specjalistycznego terapeutów w ramach wielu kursów doskonalących i certyfikacyjnych

Nasze plany i potrzeby

„Helenów” jest miejscem wyjątkowym i unikalnym. Od początku swojego istnienia pracuje nieprzerwanie na rzecz szeroko pojętego dobra dzieci i młodzieży. Od 2007r, pod nazwą Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki realizuje zadania w zakresie kompleksowego wsparcia, edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnym wieku. Centrum stanowi kompleks placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczych dla ponad 180 dzieci i młodzieży. Jesteśmy placówką otwartą dla wszystkich zainteresowanych naszą ofertą programową.
Zadania Centrum obejmują między innymi dbałość o jakość oferowanych usług i ciągłe udoskonalanie metod pracy. W szczególności staramy się zapewnić:
– wysoki poziom oraz właściwą organizację i przebieg procesów kształcenia
– odpowiednie warunki do wieloprofilowego usprawniania dzieci i młodzieży oraz wysoką jakość oddziaływań rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
Chcemy sprawić, aby dzieci w „Helenowie” były szczęśliwe i miały jak najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju. Cieszymy się z każdego osiągniętego celu, każdego zakończonego etapu naszej działalności, z każdej poprawy warunków, w jakich funkcjonują nasi podopieczni. Wszystkie nasze sukcesy w zakresie zwiększenia skuteczności naszych oddziaływań motywują nas do dalszej pracy.
Wysoka jakość i skuteczność naszych oddziaływań jest możliwa jedynie dzięki wsparciu finansowemu.

Obszary naszej działalności, które pilnie wymagają wsparcia finansowego:

HIPOTERAPIA
Warunki klimatyczne nie pozwalają na prowadzenie zajęć hipoterapii w sposób ciągły przez cały rok. W okresie zimowym ze względu na bardzo niskie temperatury jesteśmy zmuszeni prowadzić je w ograniczonym zakresie. Dlatego konieczne jest wybudowanie krytej hali do zajęć hipoterapeutycznych o powierzchni ok.15-30 m2. Koszt ok. 250 000-300 000 PLN.
Trzeba też zabezpieczyć teren hipoterapii stawiając około 300 m ogrodzenia.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
„Helenów” dysponuje szeroką ofertą programową dla absolwentów gimnazjum. Uczniowie będący w normie intelektualnej mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym, którego 10-lecie istnienia właśnie obchodzimy. Natomiast uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym mogą nauczyć się wielu praktycznych umiejętności w Szkole Przysposabiającej do Pracy. Szkoła ta jest unikalna w skali naszego regionu, gdyż władze oświatowe nie mają pomysłu, jakie działania edukacyjne podjąć w stosunku do takiej młodzieży. Jedynie „Helenów” stwarza im możliwość dalszego kształcenia na miarę ich możliwości. Nasz ośrodek jest idealnym miejscem dla tych młodych ludzi.

W związku z ogromnym zainteresowaniem rodziców i młodzieży naszą ofertą programową, istnieje potrzeba rozbudowy bazy edukacyjnej zarówno dla absolwentów gimnazjum, którzy chcą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym jak i dla tych, którzy mogą nauczyć się jedynie praktycznych umiejętności w Szkole Przysposabiającej do Pracy.
Największym problemem, z jakim się borykamy jest kwestia wyposażenia nowo powstającego budynku Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Wyposażenie sal edukacyjnych i zakup pomocy dydaktycznych: koszt ok. 100 000-120 000 PLN.
Wyposażenie sali gimnastycznej do zajęć rehabilitacyjnych i sportowych: koszt ok.15 000-20 000 PLN.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy kształcenie obejmuje między innymi poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych czynności, w tym samoobsługowych, porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.
Program przysposobienia do pracy przygotowuje uczniów do podjęcia pracy, zgodnie z ich możliwościami między innymi w dziedzinach:
– prace ogrodnicze z elementami bukieciarstwa
– gospodarstwo domowe, sporządzanie i wydawanie posiłków
– ceramika
– elementy tkactwa, elementy szycia ręcznego i maszynowego
– elementy dziewiarstwa
W celu wykształcenia praktycznych umiejętności związanych z pracą szkoła zapewnia uczniom udział w zajęciach przysposobienia do pracy zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami, podczas zajęć praktycznych.

Dla realizacji tych celów konieczna jest stworzenie odpowiedniej bazy treningowej.
Chcemy wybudować:
– mini szklarnię o powierzchni 50 m2. Koszt ok. 50 000 PLN
– salę ćwiczeń do zajęć kulinarnych. Koszt ok. 15 000-20 000 PLN
– pracownię stolarską. Koszt ok. 20 000 PLN
– pracownię ceramiczną. Koszt 11 587 PLN

Wyposażenie pracowni ceramicznej obejmuje:
– piec ceramiczny Keramikos Economy Favourite z Programatorem TC 44. Koszt 5920,00 PLN + wyposażenie pieca 367,00PLN
– koło garncarskie elektryczne Shimpo RK. Koszt 3300,00 PLN
– koło nożne z miską. Koszt 2000,00 PLN

SPRZĘT DLA PACJENTÓW Z DYSFUNKCJAMI RUCHU
Na potrzeby NRZOZ. Koszt ok. 56 415,00 PLN
1) Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych – 14 320,00 PLN.
2) Wanna do masażu wirowego kończyn górnych – 9 520,00 PLN.
3) Wanna wirowa – 23 900,00 PLN.
4) Wyposażenie pracowni integracji sensorycznej. Koszt 6 675,00 PLN
– huśtawka tarczowa 265,00 PLN
– zestaw do treningu węchowego 170,00 PLN
– beczka 620 PLN
– pachnące piłki z dzwoneczkiem 80,00 PLN
– maglownica duża 3 000,00 PLN
– helikopter 300,00 PLN
– grzybek 465,00 PLN
– rozkładana piłka 56,00 PLN
– twarze 42,00 PLN
– łódka podwieszana z piłeczkami 770,00 PLN
– woreczki sensoryczne 140,00 PLN
– walce dotykowe w woreczku 115,00 PLN
– zestaw piłeczek sensorycznych z kulkami 270,00 PLN
– masażer zwierzątko 40,00 PLN
– szpilkowy obraz 3D 60,00 PLN
– zestaw piłek sensorycznych 250,00 PLN
– szeleszcząca piłka 32,00 PLN
Sprzęt do terapii SI jest to zbiór urządzeń i przyrządów zapewniających terapeucie stworzenie środowiska do skutecznej terapii. Integracja sensoryczna to uczenie mózgu prawidłowej integracji danych sensorycznych. Dzieci niepełnosprawne mają ograniczoną możliwość nabywania różnego rodzaju doświadczeń sensorycznych.
5) SKOLIOMETR – urządzenie przeznaczone do oceny wielkości garbu żebrowego lub wału lędźwiowego oraz do oceny symetrii obręczy barkowej lub biodrowej. Koszt 2 000,00 PLN.

MUZYKOTERAPIA
Specjalistyczny sprzęt do zajęć z muzykoterapii. Koszt 9134 PLN
– pianino cyfrowe piaggero 1244 PLN
– zestaw bębnów -238 PLN
– zestaw rytmiczny – 388 PLN
– ksylofon sopran chromatyczny – 1129 PLN
– ksylofon alt – 759 PLN
– ksylofon bas – 1419 PLN
– metalofon sopran chromatyczny – 1299 PLN
– metalofon alt – 860 PLN
– metalofon bas – 1798 PLN

INFORMATYZACJA
Sprzęt do wdrożenia cyfrowego obiegu dokumentów. Koszt ok. 20 000 PLN
1) Serwer sieci z oprogramowaniem. Komputer dla oprogramowania użytkowego, zarządzania siecią komputerową oraz przechowywania danych. Koszt 6396 PLN
2) Osprzęt sieciowy – koncentratory. Rozbudowa oraz modyfikacja istniejącej sieci komputerowej w budynku ZOZ. Koszt 2.890 PLN
3) Okablowanie światłowodowe sieci komputerowej. Koszt 6.285 PLN
4) Wdrożenie systemu. Koszt 2.460 PLN
5) Dopłata do zwiększenia wydajności obliczeniowej i pojemności serwera sieci. Koszt 1.303 PLN
6) Dopłata do koncentratorów wydajności 1GB/sek. (zwiększenia prędkości sieci):898 PLN

GABINET LOGOPEDYCZNY
Niezbędne wyposażenie. Koszt ok. 1200 PLN
– akcesoria logopedyczne (np. wibrator językowy)
– testy (np. test do badania słuchu fonematycznego)
– pomoce edukacyjne do ćwiczeń logopedycznych

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"

ul. Hafciarska 80/86
04-725 Warszawa

tel. 22 812 10 18
e-mail: sekretariat@helenow.pl
http://www.helenow.pl

Przekaż nam 1% podatku.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisz
nasz numer KRS: 0000114345